Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW A INFLACJA

maj 142024

 

undefinedWprowadzenie:


Niniejszy teks został przygotowany przez adwokata z Katowic – Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Witański – jego celem jest przybliżenie tematyki związanej ze złożeniem pozwu o podwyższenie alimentów, który jest związany z inflacją. Kancelaria Adwokacka Katowice zaprasza do kontaktu.

 

Podwyższenie alimentów - podstawa prawna

 

Podstawą prawną do podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Więcej na temat:

Pozew o podwyższenie alimentów

 

Powstaje zatem pytanie czy inflacja jest powodem do podwyższenia alimentów?

 

Odpowiedz oczywiście nie jest jednoznaczna i jak w większości przypadków zależy od wielu czynników, bowiem przepisy nie przewidują automatycznego podwyższenia lub obniżenia alimentów w razie inflacji. Przesłanką zmian jest zmiana stosunków. Prób odpowiedzi na to pytanie jest wiele, podobnie jak podnoszonych argumentów przez obie strony procesu, bowiem inflacja z reguły może dotykać obu stron, ale może też dotykać w większym lub mniejszym stopniu jednej z nich, zatem istotnie okoliczności konkretnej sprawy mają zasadnicze znaczenie, stąd konsultacja z adwokatem wydaje się zasadna.

Podwyższenia alimentów a inflacja – przegląd orzecznictwa.

Pomocy i pewnych wskazówek mogą dostarczyć wyroki sądowe w konkretnych sprawach. Poniżej przedstawiam przykładowe wyroki, w których sądy brały inflację pod rozwagę. Zaznaczam jednak, że inflacja nie jest jedynym powodem podwyższenia alimentów branym pod uwagę w w/w orzeczeniach i raczej inflacja nie jest jedyną podstawą żądania alimentacyjnego. Ponadto niektóre sądy zaznaczają, że inflacja ma wpływ na zweryfikowanie wysokości alimentów, nie przeznaczając wiele miejsca na wyjaśnienie dlaczego, inne poświęcają temu zagadnieniu więcej miejsca.


W orzecznictwie np. w wyroku z dnia 7 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 129/20 Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny – Rodzinny wskazał, że:

„W uzasadnieniu Sąd Rejonowy podał, że od czasu ostatniego procedowania w przedmiocie alimentów minęło ponad (...) roku i już sam upływ czasu i związany z nim spadek siły nabywczej pieniądza czyni zasadnym zweryfikowanie wysokości zasądzonych alimentów.”

Z kolei Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w wyroku, sygn. akt III RC 111/22 z dnia 10 stycznia 2023 r. wskazał, że:


„Koleją okolicznością wpływającą na wzrost kosztów utrzymania małoletniej jest wzrost cen związanych z inflacją, która w okresie ostatniego roku wyniosła blisko 20 %. Nawet niezmienione potrzeby małoletniej, z uwagi na znaczny spadek siły nabywczej pieniądza wymagają obecnie większych kwot niż w 2019 r. Stąd też, w ocenie Sądu, obecne koszty utrzymania małoletniej, wydatki na pokrycie jej usprawiedliwionych potrzeb, pomimo upływu stosunkowo krótkiego czasu od ostatniego orzeczenia określającego wysokość alimentów zdecydowanie wzrosły i wynoszą one obecnie kwotę co najmniej 1700 złotych miesięcznie.”
W tym orzeczeniu zwrócił też uwagę Sąd, że inflacja dotyka obu stron:
„Z drugiej jednak strony wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost stóp procentowych zwiększył wysokość raty pożyczki płaconej przez pozwanego”

 

Sąd Rejonowy w Kole w sprawie o sygnaturze akt III RC 11/22 w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 listopada 2022 roku, wskazał, że:

„Podkreślić należy, że kwota dotychczas ustalonych alimentów na poziomie 450 zł nie zaspokajania nawet w minimalnym stopniu potrzeb małoletniego, a z uwagi na wysoką inflację nie przestawia większej wartości. Z kolei niewątpliwie koszty utrzymania małoletniego G. w wieku 17 lat, który od stycznia 2023 r. nie będzie mógł liczyć na wsparcie w postaci świadczenia 500+ (które niewątpliwie pozwala na pokrycie dodatkowych potrzeb), wysoka inflacja, nie pozwalają na twierdzenie, że kwota 550 zł zaspokaja aktualnie usprawiedliwione potrzeby małoletniego.”


Podsumowanie.

Podsumowując, byłbym daleki od formułowania poglądu, że inflacja powoduje automatyczną, samoistną przesłankę do podwyższenia alimentów. Wszystko bowiem zależy od spełnienia w/w ustawowych przesłanek. Ponadto inflacja może mieć różny wymiar, np. od kilku do kilkunastu procent, w konkretnym przypadku może posłużyć nawet jako jeden z argumentów do żądania obniżenia alimentów.
Kluczowa zatem może okazać się pomoc w przygotowaniu solidnych argumentów, reprezentacji klienta i ochronie jego interesów.
Szukasz adwokata w Katowicach, który specjalizuje się w sprawach alimentacyjnych? Skontaktuj się z naszą kancelarią, a prawnicy ds. alimentów pomogą Ci uzyskać podwyższenie alimentów, które zapewni odpowiednie wsparcie dla Twojej rodziny.

 

 

 

 

Adwokat Katowice - Łukasz Witański - strona oficjalna

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Witańskiego z Katowic, świadczy pomoc prawną również na odległość na terenie całej Polski, w razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.


This article discusses Alimony Cases and Alimony Increase

 

Atom

Napędza Nibbleblog