Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Witański

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Główne pole jej działalności stanowi obsługa prawna, w tym reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Świadczy usługi na obszarze Katowic oraz miast aglomeracji śląskiej.

Adres kancelarii:
40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 10, lok. 126

Telefon: +48 535 208 404

Kancelaria znajduje się w dogodnej lokalizacji, w centrum Katowic, na 1 piętrze biurowca położonego przy CH BELG, w pobliżu Sądu Okręgowego w Katowicach i Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Z uwagi na bliskość centrum handlowego nie ma problemów z parkowaniem samochodów (parking bezpłatny przez 2h)

Adwokat Katowice Łukasz Witański

Adwokat Łukasz Witański

Adwokat zrzeszony w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2005 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej z zakresu kryminalistyki (taktyki przesłuchań policyjnych i sądowych).

Nieprzerwanie od roku 2006 pracował w sądach pełniąc obowiązki: asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w wydziałach karnym i rodzinnym, a od roku 2007 przez ponad 10 lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego oraz starszego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w wydziale cywilnym. W trakcie pełnienia w/w obowiązków zdał egzamin adwokacki.

Kancelaria Adwokacka w Katowicach na Facebook   Adwokat Łukasz Witański na Linkedin


Specjalizacje

RODO

Kancelaria Adwokata Łukasza Witańskiego przeprowadza audyty celem ustalenia zakresu stosowania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do działalności konkretnego przedsiębiorcy, także przygotowuje odpowiednie dokumenty i przedstawia możliwości odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Sprawy cywilne majątkowe

Kancelaria Łukasz Witański specjalizuje się w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych, kar umownych, prawa wekslowego, deliktów i ubezpieczeń. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych, gospodarczych, a także prowadzenia procesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów.

Kancelaria specjalizuje się także w przygotowaniu i prowadzeniu powództw przeciwegzekucyjnych i powództw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga paulińska), w tym podejmowaniu czynności zmierzających do zapewnienia przyszłej wykonalności wyroku lub osiągnięcia celu postępowania, zanim wyrok zapadnie (przygotowanie wniosku o zabezpieczenie powództwa).


Dobra osobiste

Do wyłącznej właściwości sądu okręgowego, w którym pracowałem należą sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, w tym: dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń, składania przeprosin, ochrony prawa do firmy, zadośćuczynień pieniężnych zarówno osób cywilnych jak i prawnych, w tym osób powszechnie rozpoznawanych.


Zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu wypadków i błędów medycznych

W trakcie wieloletniej pracy w wydziale cywilnym w Sądzie Okręgowym w Katowicach zdobyłem doświadczenie w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących roszczeń związanych ze: świadczeniami przysługującymi z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce medycznej, zarówno osobom, które doświadczyły szkody osobiście, jak i roszczeń związanych ze śmiercią osób najbliższych.


Własność lokali i uchylenia uchwał wspólnot mieszkaniowych

Adwokat Łukasz Witański specjalizuje się w przygotowywaniu pozwów, prowadzeniu procesów związanych z roszczeniami o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych naruszających interes właściciela lokalu, zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi, w tym w zakresie wstrzymania wykonania uchwały przed wydaniem wyroku, kancelaria pomaga dochodzić zaległych czynszów, rozwiązaniu umów najmu i eksmisji.


Ochrona dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej

Adwokat Łukasz Witański specjalizuje się w zakresie roszczeń wynikający obecnie z art. 111 kodeksu wyborczego, dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w trakcie kampanii wyborczej.


Czynności z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Kancelaria adwokata Łukasza Witańskiego świadczy pomoc prawną w następujących sprawach związanych z międzynarodowym postępowaniem cywilnym: prawo pomocy; uznanie orzeczeń sądów państw obcych; wykonalność orzeczeń sądów państw obcych; europejskie postępowanie nakazowe; zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego; sprawy związane z Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Adwokat Łukasz Witański posługuje się prawniczym językiem angielskim.


Prawo nowych technologii

Adwokat Łukasz Witański zajmuje się problematyką kryptowalut, w tym Bitcoin i ich zastosowania w obrocie cywilnoprawnym.


Prawo autorskie

Adwokat Łukasz Witański świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami praw autorskich osobistych i majątkowych, w tym zmierzających do zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, a także uprzedniego zabezpieczenia dowodów.


Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokata Łukasza Witańskiego świadczy pomoc prawną w przedmiocie odwołań od decyzji ZUS stwierdzającymi nieważność umów o prace (w związku z pozornością zatrudnienia kobiet ciężarnych).


Sprawy rodzinne

Kancelaria świadczy też pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania, sprawy o separacje, o zasądzenie i podwyższenie alimentów, o ubezwłasnowolnienie. Kancelaria świadczy też pomoc w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego, adwokat Łukasz Witański posługuje się prawniczym językiem angielskim.

Cennik

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, z uwzględnieniem charakteru sprawy, jej etapów, stopnia jej skomplikowania pod względem zarówno faktycznym, jak i prawnym, a także terminu, w jakim ma być udzielona pomoc prawna, rodzaju udzielanej pomocy (od kompleksowego prowadzenia sprawy, poprzez poszczególne czynności, jak np. sporządzenie pozwu, wniosku o zabezpieczenie, apelacji).

Koszt porady prawnej wynosi 150 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji. W przypadku powierzenia Kancelarii dalszego prowadzenia sprawy, koszt porady prawnej zostaje zaliczony na poczet przyszłego honorarium.

Koszt sporządzenia pojedynczej umowy czy opinii prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania umowy lub opinii, a minimalne wynagrodzenie wynosi 150 zł brutto. Szacunkowy koszt sporządzenia standardowej umowy najmu lokalu mieszkaniowego lub użytkowego wynosi ok. 150 zł brutto.


Kontakt

Adwokat Łukasz Witański

Adres kancelarii:
40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 10, lok. 126

Godziny urzędowania:
Pon.-Pt. 09:00 – 18:00
Sob.-Nd. 10:00 – 16:00
(kontakt telefoniczny)

NIP: 9542295114

Kontakt

Telefon: +48 535 208 404

ZADZWOŃ TERAZ

adwokat@adwokatwitanski.pl

Polityka prywatności

Strona zapisuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkownikóww celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz aby umożliwić gromadzenie statystyk. Dane nie są automatycznie przetwarzane przez Kancelarię, ani nie są wykorzystywane w celach reklamowych. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies, szczegóły w ustawieniach przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.