Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

JAKI JEST NAPRAWDĘ TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

maj 202020

 adwokat katowice zus zdjecie

Czy termin na złożenie wniosku o postojowe wynosi naprawdę 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii?


W dużej części artykułów dotyczących terminu złożenia wniosku o świadczenie postojowe powtarzana jest informacja, że wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Jest to pozornie właściwa informacja, ponieważ jest to powtórzenie zapisu tarczy antykryzysowej, a mianowicie:
Art. 15zs. ust. 7. Zgodnie, z którym wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Przepis czytany w oderwaniu reszty zapisów zdaje się dawać nam dość długi czas na złożenie wniosku, ale dodając pozostałe zapisy sprawa przestaje wydawać się oczywista. Posłużę się tu przykładem kiedy:

Wniosek o postojowe za marzec, który złożony ma być w maju.

Zgodnie z zapisami tarczy, a konkretnie art. 15zs ust.3 pkt 4c, który dotyczy wniosku o postojowe:
Wniosek ten zawiera oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem składamy wniosek w maju, to podajemy przychód z marca i kwietnia. Takie też miesiące automatycznie wpisane są we wniosek, który chcemy złożyć za pośrednictwem ZUS PUE. To odpowiada powyższemu zapisowi ustawy. Natomiast jeżeli naszą intencją jest złożenie wniosku o postojowe za miesiąc marzec, to przecież przychody za kwiecień i marzec nie oddają stanu za luty i marzec i mogą być większe niż w lutym. Ustawa bowiem wymaga, aby oświadczenie dotyczyło miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a nie miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wniosek (a chcemy, aby wniosek przyznano za marzec).
Czyli jeżeli składamy wniosek w maju, to system ZUS niejako automatycznie uznaje, że dotyczy on miesiąca kwietnia, więc jeżeli w kwietniu przychody nie były niższe niż w marcu, to postojowe się nie należy, ale należałoby się, gdybyśmy np. złożyli wniosek w kwietniu i podali przychody za luty i marzec (przychody z marca są niższe niż w lutym).
Mamy więc przepis zgodnie, z którym wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, ale de facto jeżeli mieliśmy duże przychody w lutym, a spadły w marcu, więc chcemy złożyć „wniosek za marzec”, to nie przejdzie przez system ZUS.

Czy rozwiązaniem jest więc złożenie papierowego wniosku, gdzie sami ręcznie wpiszemy przychody za luty i marzec i wysłanie go pocztą?

Nie do końca, ponieważ przecież ustawa wymaga, aby oświadczenie potwierdzało uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Nie zaś miesiąca, którego wniosek dotyczy (a chcemy żeby dotyczył marca). Natomiast jeżeli wyślemy wniosek pocztą w maju, to wniosek należy uznać za złożony w maju, a liczy się miesiąc złożenia wniosku. Jak z kolei wspomniałem wyżej wysyłając wniosek w maju ustawa wymaga podania przychodów za marzec i kwiecień.

Czy konieczne i skuteczne będzie odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do postojowego? 

Przepisy są więc nie do końca precyzyjne. Trzymiesięczny zaś termin na złożenie wniosku być może należy interpretować nie jako termin złożenia wniosku za jakikolwiek okres. Z informacji przekazywanych przez pracowników ZUS telefonicznie, więc nie wiążących interpretacji prawa oraz informacji przekazywanych na forach internetowych, w których też powołuje się informację z ZUS wynika, że jeżeli złożymy wniosek za postojowe „za marzec” już w maju, to może się to spotkać z wydaniem decyzji odmownej. Co oznaczałoby, że termin na złożenie wniosku jest jednak inny niż 3 miesięczny, o którym mowa wyżej, a jeżeli przychody spadły nam w marcu w porównaniu do lutego, to wniosek złożony w maju dotyczący tego okresu może być spóźniony, ponieważ należało go złożyć w kwietniu. 

Na chwilę obecną powstał więc praktyczny problem i trudności interpretacyjne co do w/w przepisów, pytanie jakie decyzje będą ostatecznie wydawały oddziały ZUS czy sądy po rozpoznawaniu odwołań (jeżeli decyzje będą odmowne), pozostaje otwarte. Niemniej jednak ze złożeniem wniosków za kwiecień nie warto czekać. Jeżeli więc spadły nam dochody w kwietniu w porównaniu do marca, to wniosek (pierwszy raz składany) złóżmy w maju, bowiem złożony w czerwcu może okazać się spóźniony.

 

Adwokat Katowice - Łukasz Witański - strona oficjalna Kancelarii

 

 

 

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.

 

Znajdz nas na FB Kancelaria Adwokacka Łukasz Witański Katowice

Spis treści - artykuły na blogu prawniczym. Lista artykułów. Table of Contents: legal blog posted by attorney about polish law.

maj 132020

 undefined

 Spis treści. Lista artykułów.
Kategorie:

 

I. Kredyty frankowe/pomoc frankowiczom. 

 

1. Nieważna umowa kredytu frankowego. Jakiej kwoty zwrotu mogą domagać się frankowicze?

2. Warianty procesów związanych z kredytami frankowiczów.

 

II. Odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

1. Wykaz roszczeń z tytułu wypadku.

2. Wysokość zadośćuczynienia.

3. Odszkodowania powypadkowe.

4. Odszkodowania - publiczna czy prywatna służba zdrowia.

5. Zadośćuczynienie za blizny.

6. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny - mikrodermabrazja.

 

Odwołanie od decyzji ZUS.

 

1. Podpisywanie faktur przez przedsiębiorcę na L4, a utrata prawa do zasiłku.

2. Postępowanie wyjaśniające ZUS / Zasiłek kobiet w ciąży / Kontrola zatrudnienia kobiet w ciąży.

3. Zatrudnianie kobiet ciężarnych i zakładanie działalności gospodarczej przez kobiety w ciąży – prawne aspekty.

4. Zasiłki za czas kwarantanny.

5. Termin na złożenie wniosku o postojowe.

 

IV. Rękojmia wady fizyczne.

 

1. 10 rzeczy, które kupujący powinien wiedzieć o wadach fizycznych i rękojmi.

2. Rękojmia za wady fizyczne między przedsiębiorcami.

3. Rękojmia za wady dzieła.

V. Najem/Wynajem.

 

1. Najem lokalu mieszkalnego - podstawy prawne.

2. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

3. Najem lokalu mieszkalnego - obowiązki stron, nakłady, ulepszenia, remonty

4. Klauzula rebus sic stantibus - zmiany umowy najmu w czasie epidemii.

 

VI. RODO.

 

1. Klauzula informacyjna.

2. Obowiązek informacyjny.

3. Podstawy prawne przetwarzania.

4. W prostych słowach o RODO.

 

 VII. Ochrona dóbr osobistych kandydatów w wyborach tryb wyborczy.

 

1. Ochrona dóbr osobistych w kampanii wyborczej.

2. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w kampanii wyborczej, tryb wyborczy.

 

VIII. Odszkodowania za zepsute wakacje, spóźniony lot i zmarnowany urlop.

 

1.Odszkodowanie za opóźniony lot - stan prawny od 1 kwietnia 2019 r.

2. Reklamacja usługi turystycznej w świetle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

3. Odszkodowanie za zepsuty urlop.

 

IX. Varia. 

 

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania działalności instalacji kompostowni odpadów zielonych.

2.Sprawdzanie aktualnych danych przedsiębiorców.

3. Powództwo przeciwegzekucyjne – czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

4.PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych od kryptowalut (bitcoin).

5. Ochrona zwierząt - przepisy prawne.

6. Warunki przekazywania informacji o zadłużeniu do BIG. Sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura (sprzeciw do BIG)

 

 

 

Adwokat Katowice - adwokat Łukasz Witański - Strona Główna Kancelarii Adwokackiej

 

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.

Znajdz nas na FB Adwokat Katowice Łukasz Witański

 

 

Legal blog posted by attorney about polish law. Attorney practicing in Katowice.

 

Table of Contents:

I. Unfair terms in consumer contracts denominated in a foreign currency.

II. Claims for damages, compensation for a non-material loss and pain.

III. Appeal on decisions taken by ZUS (The Social Insurance Institution).

IV. Warranty for defects.

V. Lease agreement.

VI. General Data Protection Regulation.

VII. Protection of candidates during election campaign - protection of personal rights.

VIII. Claims for delayed flights, traveller rights.

 

 

Atom

Napędza Nibbleblog