Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny – depilacja laserowa

paź 042022

Nieudany zabieg kosmetyczny – depilacja laserowaOrzecznictwo dotyczące nieudanych zabiegów depilacji laserowej:Przedstawiam poniżej dwa wyroki Sądów powszechnych, które odnoszą się do zabiegu w postaci depilacji laserowej.Źle wykonany zabieg kosmetyczny depilacji - NIEUDANY ZABIEG DEPILACJI LASEROWEJ OWŁOSIENIA NÓG


Pierwszy z wymienionych wyżej wyroków to Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 137/17.
W rozpatrywanym stanie sprawy powódka chciała usunąć problem grubego i ciemnego owłosienie łydek i zdecydowała się na laserową depilację u kosmetyczki. Laser był sprawny i posiadał atesty. Z opisu stanu sprawy wynika, że producent lasera stawiał różne wymagania i wskazania. Jednakże pozwana nie poinformowała o ryzykach i komplikacjach, nie sprawdziła stanu opalenizny, nie przeprowadziła próby wiązki lasera o reakcji skóry, a od razu przystąpiła do zabiegu, którego nie przerwała pomimo bólu powódki, o którym informowała ona pozwaną. Tymczasem zabieg laserem diodowym powinien być bezbolesny, ze względu na specjalny system chłodzenia skóry. Jeszcze tego samego dnia powódkę zbadał chirurg, który zdiagnozował głębokie poparzenia skóry obejmujące pełny obwód. Po zagojeniu ropiejących ran jak ustalił Sąd na nogach powódki pozostały szpecące plamy. Sąd ponadto ustalił szereg dalszych negatywnych konsekwencji, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu tego wyroku, zaś kwota zadośćuczynienia została przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu łączni ustalona w wysokości 70 000 zł (3000 zł wpłacił ubezpieczyciel przed wytoczeniem powództwa - wyrok Sądu Apelacyjnego obniżył tę kwotę w stosunku do ubezpieczyciela, z uwagi na ograniczenie jego odpowiedzialności, drugą pozwaną była kosmetyczka)

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ZABIEG DEPILACJI, CO POWINNO POPRZEDZAĆ ZABIEG DEPILACJI LASEROWEJ:


W w/w sprawie wypowiedzieli się biegli, którzy wskazywali, że postępowanie pozwanej od początku zabiegu było nieprawidłowe, pozwana nie zastosowała się do instrukcji użytkownika lasera diodowego i zaleceń producenta, który wskazał określone dokładnie zasady współpracy z lekarzem w określonych fazach zabiegu. Zabieg depilacyjny powódki nie był poprzedzony kontrolą dermatologiczną. Zabieg powinien poprzedzać zabieg testowy. Manifestacja bólu powinna spowodować przerwanie zabiegu. W mojej ocenie ten fragment uzasadnienia dotyczący opinii biegłych wskazujący czego nie zrobiła pozwana, a powinna, jest szczególnie ważny i wskazuje, co należy zrobić przed zabiegiem, i czego brak powinien nakazać szczególną ostrożność pacjenta.

NIEUDANY ZABIEG EPILACJI LASEROWEJ

Drugi w wyroków dotyczy dokładnie epilacji laserowej – nie jest to błąd w zapisie, ale rodzaj zabiegu usunięcia włosów. Jest to wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt. XIV.C. 71/17
W realiach sprawy powódka przeszła pierwszy zabieg epilacji światłem okolic bikini w salonie kosmetycznym, dla osiągnięcia efektów należało wykonać kilka tych zabiegów. Powódka umówiła się na kolejną wizytę w salonie. Po pierwszym zabiegu nie odczuła negatywnych konsekwencji. Przechodząc do opisu drugiego zabiegu Sąd ustalił, że pracownica salonu nie wykonała próby światła na skórze powódki, a ustawiła parametry maszyny, zabezpieczyła kremem okolice intymne, powódka odczuwała dolegliwości bólowe, ale pracownica uspokajała powódkę, twierdząc, że jest to normalne i nie ma się czym przyjmować.
Dalej Sąd ustalił, co poszło nie tak i wskazał, że:
„Po zakończeniu zabiegu pracownica salonu kosmetycznego M. G. (2) zorientowała się, że coś poszło nie tak, więc postanowiła zasięgnąć konsultacji innej, bardziej doświadczonej pracownicy salonu kosmetycznego. W tym czasie u powódki pojawił się odczyn zapalny w miejscach przyłożenia głowicy do skóry. Pracownice salonu zorientowały się, że doszło do popełnienia błędu w sztuce, gdyż jak się okazało po oględzinach sprzętu do głowicy nie był załączony filtr (czego świadek M. G. (2) nie zauważyła a nawet nie wiedziała, bowiem nie znała instrukcji obsługi urządzenia).”
Sąd ustalił negatywne skutki zabiegu, wśród których były uszkodzenia skóry pod postacią oparzenia powierzchniowego, po zabiegu powódka doznała bolesnych obrażeń, które stały się dla niej źródłem cierpień zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Pojawiły się bolesne zaczerwienienia, kłucie, bąble spowodowane oparzeniem I i IIa miejsca depilowanego okolic bikini. Obrażenia powodowały zmiany z zachowaniu powódki i negatywnie wpływały na relację.

ZGODA PRZY ZABIEGU KOSMETYCZNYM


Rozpatrując kwestie zgody Sąd wskazał:
„Należy wskazać, że jeżeli chodzi o kwestię zabiegów kosmetycznych zgoda uprawnionego tj.: pacjenta jest podstawową okolicznością wyłączającą bezprawność. Zdaniem Sądu nie doszło do wyrażenia przez powódkę zgody oświeconej, opartej na pełnej jasności sytuacji, albowiem powódka nie dysponowała pełną informacją na temat wszelkich pełnych przeciwwskazań i skutków ubocznych związanych z wykonaniem zabiegu. Natomiast w przedmiotowej sprawie wskazuje się, że została ona poinformowana tylko przed wykonaniem pierwszego zabiegu o ewentualnym lekkim zaczerwienieniu, uczuciu ciepła, lekkim kłuciu, które ustępuje po ok. 2 godzinach oraz ciemnych plamach, które znikają po kilku dniach, natomiast nie poinformowano powódki o szerszych, głębszych skutkach tj.: oparzeniach, silnych bólach, a w konsekwencji o bliznach. Na uwagę Sądu zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1980 r. (II CR 280/80, OSP 1981/10/170), który zaprezentował pogląd o konieczności zaostrzenia kryteriów zgody na zabieg kosmetyczny w porównaniu do typowej zgody na zabieg leczniczy. Chodzi o to, że w przypadku zabiegów leczniczych pacjent niejednokrotnie najzwyczajniej powinien poddać się zabiegowi (wymaga tego obiektywny czynnik tj. zdrowie). Z kolei w przypadku zabiegów kosmetycznych nie ma takich zaleceń zdrowotnych, wobec czego pacjent powinien być świadomy o wszystkich, również tych „szczególnych – czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia skutkach interwencji” nawet jeśli nie stwarzają one ryzyka wyższego aniżeli przeciętny. Oznacza to, że nawet jeżeli istnieje jedynie cień podejrzenia wystąpienia negatywnych skutków danego zabiegu – pacjent winien zostać w pełni jednoznacznie o tym poinformowany. Z kolei wykonująca zabieg, a co więcej nieposiadająca do tego stosownych kwalifikacji pracownica salonu kosmetycznego M. G. (2) nie poinformowała powódki o negatywnych skutkach zabiegu. Zatem należy wskazać, że doszło też do zawinionego zachowania pracownicy salonu kosmetycznego M. G. (2) oraz niedołożenie przez nią należytej staranności. Bowiem jak należy wskazać, przed przystąpieniem do wykonania zabiegu nie wykonała na powódce próby skóry mającej na celu prawidłowe ustawienie mocy lasera (...). N”

NIEUDANA DEPILACJA LASEROWA - Co powinno wzbudzać ostrożność


Porównując oba uzasadnienia widzimy pewne zbieżności w zakresie błędów i zaniechań, które doprowadziły do negatywnych skutków i obrażeń. Podkreślono ważną role przekazywania pacjentom dokładnych informacji dotyczących zabiegu, a zwłaszcza ewentualnych komplikacji i skutków ubocznych, których w w/w sprawach zaniechano. Analizując uzasadnienia dostrzegamy znaczącą rolę dokładnego zapoznania się z instrukcjami laserów i zaleceniami producentów, jak też doświadczenie wykonujących zabieg. Brak przeszkolenia i zapoznania z instrukcją sprawił, że niedoświadczony pracownik nie założył filtra, co doprowadziło do obrażeń. Ponadto, co właściwie jest bardzo częste także w sprawach, którymi się zajmuje, niewłaściwe jest bagatelizowanie manifestowania bólu przy zabiegu. Ból pacjenta w obu sprawach powinien spowodować zaprzestanie zabiegu i wymagał konsultacji lekarskiej co do jego kontynuowania, a nie dalszego prowadzenia zabiegu i zapewnienia, że jest to normalne. W obu sprawach podkreślono znaczenie testowego zabiegu, który również został zaniechany.


WYSOKOŚĆ ZADOŚCUCZYNIENIA NIEUDANY ZABIEG KOSMETYCZNY DEPILACJA

 

W w/w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu wysokość zadośćuczynienia została określona na kwotę 30 000 zł. Na wysokość miało wpływ szereg czynników, które w uzasadnieniu zostały dokładnie wskazane. Nie obowiązuje w tym zakresie tabela stawek i każda sprawa wymaga osobnego rozpatrzenia i w każdej sprawie o wysokości zadośćuczynienia decyduje szereg okoliczności. O tym co ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia pisałem w artykule Wysokość zadośćuczynienia

 

Artykuł dotyczący - nieudany zabieg kosmetyczny mikrodermabrazja

 

 

Adwokat Katowice - Adwokat Łukasz Witański - strona główna kancelaria adwokacka KatowiceKancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Witańskiego z Katowic, świadczy pomoc prawną również na odległość na terenie całej Polski, w razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.


This article discusses beauty salon treatment negligence claims.

Atom

Napędza Nibbleblog