Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

Wady fizyczne samochodu. Wady ukryte samochody – przykłady konkretnych wad w wyrokach sądowych.

sty 292022

Wady fizyczne aut, wady ukryte - analiza wybranych orzeczeń.

 

Za co odpowiada sprzedawca samochodu? Jakie są konkretne wady ukryte samochodu? Przykłady w wyrokach.

Kupno samochodu, zwłaszcza używanego, wiąże się z dużym ryzykiem. Przede wszystkim stanowią je wady ukryte samochodu. Samochód to skomplikowana maszyna, ilość elementów, która może się okazać wadliwa jest ogromna. Nie każdą wadę dostrzeże nawet mechanik podczas przeglądu, nie zawsze można odróżnić zwykłe zużycie eksploatacyjne od wady fizycznej w sensie prawnym (więcej - wada fizyczna i rękojmia).

Dlatego tak niezmiernie istotne w procesach z tytułu rękojmi za wady fizyczne aut jest powołanie dowodu z opinii biegłego, który jest w stanie ocenić czy mamy do czynienie z wadą fizyczną. Ponadto samo istnienie wady nie oznacza wygranie procesu, ważne jest jeszcze wiele innych okoliczności, w tym wiedza o wadzie. Pamiętać też trzeba o normalnym zużyciu niektórych elementów i inne są wymagania wobec samochodu 20 letniego, a inne do 2 letniego i tutaj ponownie podkreślam decydującą rolę opinii biegłego. Poniżej przedstawiam przykładowe wyroki sądów, w których wystąpiły konkretne wady. Wyroki zapadły w konkretnym stanie faktycznym i należy je traktować pomocniczo, zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata, który pomoże ustalić czy w danych okolicznościach występuje wada fizyczna.

Wada fizyczna w postaci - niskie ciśnienia oleju silnikowego. Wada ukryta.

Wada tego typu była przedmiotem rozważań Sądu Rejonowego w Zambrowie, który wydał wyrok dnia 5 września 2019 r. w sprawie I C 21/19.
Sąd ustalił m.in., że:
„Z kolei usterka w postaci niskiego ciśnienia oleju silnikowego jest usterką istotną i z uwagi na złożoność procesu jej wykrycia w trakcie typowego sprawdzania pojazdu używanego podczas jego zakupu należy zaliczyć tego typu usterkę jako wada ukryta pojazdu.
[…]
Jeżeli zaś chodzi o usterkę: komunikat o zbyt niskim poziomie ciśnienia oleju, usterka ta jest związana z nieprawidłowym działaniem układu smarowania silnika. Zazwyczaj możliwość stwierdzenia usterki tego typu jak powyższa związana jest z koniecznością wstępnej analizy organoleptycznej w warunkach dłuższej jazdy testowej w celu osiągnięcia przez silnik pojazdu optymalnych warunków pracy lub analizy organoleptycznej układu smarowania w zmiennych warunkach pracy i otoczenia, a w przypadku stwierdzenia powyższymi czynnościami jakichkolwiek symptomów nieprawidłowej pracy układu smarowania, koniecznym jest dokonanie czynności demontażu i weryfikacji elementów tego układu. Usterka tego typu jest usterką istotną i powinna być kwalifikowana jako wada ukryta pojazdu (opinia k. 91). Z tej właśnie przyczyny - mając na uwadze tę wadę - Sąd uznał odpowiedzialność strony pozwanej.
[…]
Biegły też odparł inny zarzut pełnomocnika pozwanego, i wskazał, iż w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z obniżonym ciśnieniem oleju, przy którym to - wbrew sugestiom pełnomocnika pozwanego - samochód jest w stanie pokonać odcinek 500 km Posiłkując się opinią i ustaleniami powołanego w sprawie biegłego Sąd uznał, że przedmiotowy pojazd posiadał istotą i ukrytą wadę jaką jest niskie ciśnienie oleju. Wada ta czyni rzecz niezdatną do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem, tj. do poruszania się w ruchu drogowym. Biegły nie miał wątpliwości co do istnienia wady ukrytej i istotnej, co podkreślił na rozprawie, twierdząc, iż "niepodważalnym jest, że istnieje wada w postaci niskiego ciśnienia oleju".

Sąd zatem uznał powyższą wadę za ukrytą i istotną. Zwrócił też uwagę na konieczność odbycia dłuższej jazdy testowej i dalsze weryfikacje w postaci demontażu układu smarowania. Wada istotna umożliwia skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

Wada fizyczna w postaci - uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Wada ukryta.

Nad wadą w postaci uszkodzenia głowicy rozważania można znaleźć w wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie X C 3348/16. W wyroku tym Sąd ten ustalił, że:
„Wbrew treści ogłoszenia auto miało dwie poważne usterki: zużyte zawieszenie wielowahaczowe oraz przedmuch na uszczelce pod głowicą silnika, pomiędzy II i III cylindrem, powodujący szybki ubytek płynu chłodzącego po rozgrzaniu silnika, co groziło przegrzaniem silnika na skutek braku chłodziwa i w konsekwencji jego zatarciem. Usterka ta, która była wadą ukrytą pojazdu, niemożliwą do ujawnienia podczas krótkotrwałej jazdy próbnej, kwalifikowała silnik pojazdu do remontu.
[…]
Nie było natomiast możliwości, aby w warunkach warsztatowych ujawnić uszkodzenie głowicy silnika. Była to typowa wada ukryta.
[…]
Odpowiedzialność pozwanej jest regulowana treścią art. 556 i następnych kodeksu cywilnego. Odpowiada ona za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, których nie ujawniła kupującemu, a o których istnienia kupujący nie miał możliwości dostrzec w chwili badania rzeczy przed zakupem. Taką wadą fizyczną rzeczy-samochodu oferowanego przez pozwaną, było uszkodzenie uszczelki pod głowicą, opisane powyżej.”
Również w tym wyroku wskazane zostało, że wady tej nie można było ujawnić w warunkach warsztatowych.

Wada fizyczna - wcześniejsza data produkcji

W wyroku z dnia 8 grudnia 1998 r. Sądu Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACa 473/98 wskazał, że:
„Wcześniejsza data produkcji przedmiotowego pojazdu jest wadą fizyczną w rozumieniu art. 556 § 1 KC.
W istocie bowiem samochód jako starszy nie ma właściwości, o której istnieniu pozwani zapewniali powoda, a która w istotny sposób wpływa na wolnorynkową wartość pojazdu”

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie zakończonej Wyrokiem z dnia 8 października 2010 r., I ACa 242/10.

 

Adwokat Katowice - Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Witański - STRONA GŁÓWNA

 

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.

 

This article discusses warranty for defects in cars in polish law.

 

Atom

Napędza Nibbleblog