Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny – depilacja laserowa

paź 042022

Nieudany zabieg kosmetyczny – depilacja laserowaOrzecznictwo dotyczące nieudanych zabiegów depilacji laserowej:Przedstawiam poniżej dwa wyroki Sądów powszechnych, które odnoszą się do zabiegu w postaci depilacji laserowej.Źle wykonany zabieg kosmetyczny depilacji - NIEUDANY ZABIEG DEPILACJI LASEROWEJ OWŁOSIENIA NÓG


Pierwszy z wymienionych wyżej wyroków to Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 137/17.
W rozpatrywanym stanie sprawy powódka chciała usunąć problem grubego i ciemnego owłosienie łydek i zdecydowała się na laserową depilację u kosmetyczki. Laser był sprawny i posiadał atesty. Z opisu stanu sprawy wynika, że producent lasera stawiał różne wymagania i wskazania. Jednakże pozwana nie poinformowała o ryzykach i komplikacjach, nie sprawdziła stanu opalenizny, nie przeprowadziła próby wiązki lasera o reakcji skóry, a od razu przystąpiła do zabiegu, którego nie przerwała pomimo bólu powódki, o którym informowała ona pozwaną. Tymczasem zabieg laserem diodowym powinien być bezbolesny, ze względu na specjalny system chłodzenia skóry. Jeszcze tego samego dnia powódkę zbadał chirurg, który zdiagnozował głębokie poparzenia skóry obejmujące pełny obwód. Po zagojeniu ropiejących ran jak ustalił Sąd na nogach powódki pozostały szpecące plamy. Sąd ponadto ustalił szereg dalszych negatywnych konsekwencji, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu tego wyroku, zaś kwota zadośćuczynienia została przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu łączni ustalona w wysokości 70 000 zł (3000 zł wpłacił ubezpieczyciel przed wytoczeniem powództwa - wyrok Sądu Apelacyjnego obniżył tę kwotę w stosunku do ubezpieczyciela, z uwagi na ograniczenie jego odpowiedzialności, drugą pozwaną była kosmetyczka)

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ZABIEG DEPILACJI, CO POWINNO POPRZEDZAĆ ZABIEG DEPILACJI LASEROWEJ:


W w/w sprawie wypowiedzieli się biegli, którzy wskazywali, że postępowanie pozwanej od początku zabiegu było nieprawidłowe, pozwana nie zastosowała się do instrukcji użytkownika lasera diodowego i zaleceń producenta, który wskazał określone dokładnie zasady współpracy z lekarzem w określonych fazach zabiegu. Zabieg depilacyjny powódki nie był poprzedzony kontrolą dermatologiczną. Zabieg powinien poprzedzać zabieg testowy. Manifestacja bólu powinna spowodować przerwanie zabiegu. W mojej ocenie ten fragment uzasadnienia dotyczący opinii biegłych wskazujący czego nie zrobiła pozwana, a powinna, jest szczególnie ważny i wskazuje, co należy zrobić przed zabiegiem, i czego brak powinien nakazać szczególną ostrożność pacjenta.

NIEUDANY ZABIEG EPILACJI LASEROWEJ

Drugi w wyroków dotyczy dokładnie epilacji laserowej – nie jest to błąd w zapisie, ale rodzaj zabiegu usunięcia włosów. Jest to wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt. XIV.C. 71/17
W realiach sprawy powódka przeszła pierwszy zabieg epilacji światłem okolic bikini w salonie kosmetycznym, dla osiągnięcia efektów należało wykonać kilka tych zabiegów. Powódka umówiła się na kolejną wizytę w salonie. Po pierwszym zabiegu nie odczuła negatywnych konsekwencji. Przechodząc do opisu drugiego zabiegu Sąd ustalił, że pracownica salonu nie wykonała próby światła na skórze powódki, a ustawiła parametry maszyny, zabezpieczyła kremem okolice intymne, powódka odczuwała dolegliwości bólowe, ale pracownica uspokajała powódkę, twierdząc, że jest to normalne i nie ma się czym przyjmować.
Dalej Sąd ustalił, co poszło nie tak i wskazał, że:
„Po zakończeniu zabiegu pracownica salonu kosmetycznego M. G. (2) zorientowała się, że coś poszło nie tak, więc postanowiła zasięgnąć konsultacji innej, bardziej doświadczonej pracownicy salonu kosmetycznego. W tym czasie u powódki pojawił się odczyn zapalny w miejscach przyłożenia głowicy do skóry. Pracownice salonu zorientowały się, że doszło do popełnienia błędu w sztuce, gdyż jak się okazało po oględzinach sprzętu do głowicy nie był załączony filtr (czego świadek M. G. (2) nie zauważyła a nawet nie wiedziała, bowiem nie znała instrukcji obsługi urządzenia).”
Sąd ustalił negatywne skutki zabiegu, wśród których były uszkodzenia skóry pod postacią oparzenia powierzchniowego, po zabiegu powódka doznała bolesnych obrażeń, które stały się dla niej źródłem cierpień zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Pojawiły się bolesne zaczerwienienia, kłucie, bąble spowodowane oparzeniem I i IIa miejsca depilowanego okolic bikini. Obrażenia powodowały zmiany z zachowaniu powódki i negatywnie wpływały na relację.

ZGODA PRZY ZABIEGU KOSMETYCZNYM


Rozpatrując kwestie zgody Sąd wskazał:
„Należy wskazać, że jeżeli chodzi o kwestię zabiegów kosmetycznych zgoda uprawnionego tj.: pacjenta jest podstawową okolicznością wyłączającą bezprawność. Zdaniem Sądu nie doszło do wyrażenia przez powódkę zgody oświeconej, opartej na pełnej jasności sytuacji, albowiem powódka nie dysponowała pełną informacją na temat wszelkich pełnych przeciwwskazań i skutków ubocznych związanych z wykonaniem zabiegu. Natomiast w przedmiotowej sprawie wskazuje się, że została ona poinformowana tylko przed wykonaniem pierwszego zabiegu o ewentualnym lekkim zaczerwienieniu, uczuciu ciepła, lekkim kłuciu, które ustępuje po ok. 2 godzinach oraz ciemnych plamach, które znikają po kilku dniach, natomiast nie poinformowano powódki o szerszych, głębszych skutkach tj.: oparzeniach, silnych bólach, a w konsekwencji o bliznach. Na uwagę Sądu zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1980 r. (II CR 280/80, OSP 1981/10/170), który zaprezentował pogląd o konieczności zaostrzenia kryteriów zgody na zabieg kosmetyczny w porównaniu do typowej zgody na zabieg leczniczy. Chodzi o to, że w przypadku zabiegów leczniczych pacjent niejednokrotnie najzwyczajniej powinien poddać się zabiegowi (wymaga tego obiektywny czynnik tj. zdrowie). Z kolei w przypadku zabiegów kosmetycznych nie ma takich zaleceń zdrowotnych, wobec czego pacjent powinien być świadomy o wszystkich, również tych „szczególnych – czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia skutkach interwencji” nawet jeśli nie stwarzają one ryzyka wyższego aniżeli przeciętny. Oznacza to, że nawet jeżeli istnieje jedynie cień podejrzenia wystąpienia negatywnych skutków danego zabiegu – pacjent winien zostać w pełni jednoznacznie o tym poinformowany. Z kolei wykonująca zabieg, a co więcej nieposiadająca do tego stosownych kwalifikacji pracownica salonu kosmetycznego M. G. (2) nie poinformowała powódki o negatywnych skutkach zabiegu. Zatem należy wskazać, że doszło też do zawinionego zachowania pracownicy salonu kosmetycznego M. G. (2) oraz niedołożenie przez nią należytej staranności. Bowiem jak należy wskazać, przed przystąpieniem do wykonania zabiegu nie wykonała na powódce próby skóry mającej na celu prawidłowe ustawienie mocy lasera (...). N”

NIEUDANA DEPILACJA LASEROWA - Co powinno wzbudzać ostrożność


Porównując oba uzasadnienia widzimy pewne zbieżności w zakresie błędów i zaniechań, które doprowadziły do negatywnych skutków i obrażeń. Podkreślono ważną role przekazywania pacjentom dokładnych informacji dotyczących zabiegu, a zwłaszcza ewentualnych komplikacji i skutków ubocznych, których w w/w sprawach zaniechano. Analizując uzasadnienia dostrzegamy znaczącą rolę dokładnego zapoznania się z instrukcjami laserów i zaleceniami producentów, jak też doświadczenie wykonujących zabieg. Brak przeszkolenia i zapoznania z instrukcją sprawił, że niedoświadczony pracownik nie założył filtra, co doprowadziło do obrażeń. Ponadto, co właściwie jest bardzo częste także w sprawach, którymi się zajmuje, niewłaściwe jest bagatelizowanie manifestowania bólu przy zabiegu. Ból pacjenta w obu sprawach powinien spowodować zaprzestanie zabiegu i wymagał konsultacji lekarskiej co do jego kontynuowania, a nie dalszego prowadzenia zabiegu i zapewnienia, że jest to normalne. W obu sprawach podkreślono znaczenie testowego zabiegu, który również został zaniechany.


WYSOKOŚĆ ZADOŚCUCZYNIENIA NIEUDANY ZABIEG KOSMETYCZNY DEPILACJA

 

W w/w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu wysokość zadośćuczynienia została określona na kwotę 30 000 zł. Na wysokość miało wpływ szereg czynników, które w uzasadnieniu zostały dokładnie wskazane. Nie obowiązuje w tym zakresie tabela stawek i każda sprawa wymaga osobnego rozpatrzenia i w każdej sprawie o wysokości zadośćuczynienia decyduje szereg okoliczności. O tym co ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia pisałem w artykule Wysokość zadośćuczynienia

 

Artykuł dotyczący - nieudany zabieg kosmetyczny mikrodermabrazja

 

 

Adwokat Katowice - Adwokat Łukasz Witański - strona główna kancelaria adwokacka KatowiceKancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Witańskiego z Katowic, świadczy pomoc prawną również na odległość na terenie całej Polski, w razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.


This article discusses beauty salon treatment negligence claims.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny - mikrodermabrazja

lis 172019

Nieudany zabieg kosmetyczny  – mikrodermabrazja 

 adwokat katowice odszkodowanie zabieg kosmetyczny

 

Orzecznictwo:

 

Przedstawiam poniżej dwa wyroki Sądów powszechnych, które odnoszą się do zabiegu kosmetycznego w postaci mikrodermabrazji. W obu sprawach sądy uznały, że wadliwie wykonany zabieg, który spowodował oparzenia, był podstawą do zasądzenia świadczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia. W pierwszym wyroku sporna była głównie wysokość zadośćuczynienia i warto właśnie w tym wyroku zwrócić uwagę na podstawie jakich okoliczności sąd ustalał wysokość należnego wynagrodzenia. W drugim wyroku z kolei ważne wydają się rozważania dotyczące bezprawności zabiegu kosmetycznego, wyrażenia uświadomionej zgody na zabieg, czy związku zabiegu kosmetycznego z zabiegiem medycznym. Wypada wyraźnie zaznaczyć, że choć orzecznictwo sądowe wciąż nie jest jednolite odnoście tego, czy zabieg kosmetyczny to świadczenie medyczne, to wątpliwości zarówno sądów karnych, jak i cywilnych, dotyczą raczej zabiegów związanych ze stosowaniem kwasu hialuronowego i przerywaniem ciągłości skóry, natomiast w poniżej wymienionym konkretnym wyroku zabieg mikrodermabrazji traktowano jako zabieg medyczny z uwagi na specyficzną sekwencję dokonanych czynności. Zatem akurat tego wyroku nie traktowałbym, jako kolejnego wyroku przesądzającego, że zabieg kosmetyczny to zabieg medyczny.

Rozważanie te, mimo ogromnej wagi, nie są jednak przedmiotem tego artykułu, ale przedstawię je w innym artykule.

 

Źle wykonany zabieg kosmetyczny – wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania.

 

Pierwszy z wymienionych wyżej wyroków to Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 grudnia 2014 r. w sprawie I C 1534/12 (Legalis, Nietezowany), w którym Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki m.in. zadośćuczynienie.

W rozpatrywanym stanie sprawy powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego ubezpieczyciela zadośćuczynienia, odszkodowania tytułem utraconych korzyści związanych z niemożnością świadczenia pracy oraz ustalenia odpowiedzialności na przyszłość z tytułu nieprawidłowo wykonanego zabiegu mikrodermabrazji.
W swoich ustaleniach faktycznych Sąd ustalił, że powódka poddała się zabiegowi mikrodermabrazji, w trakcie którego kosmetyczka użyła kwasu poprzez położenie go na twarzy powódki celem usunięcia pozostałych zmian skórnych, ale w efekcie doszło do poparzenia chemicznego twarzy powódki. Powódka w chwili nakładania środka chemicznego poczuła bardzo silny ból twarzy, co sygnalizowała wykonującej zabieg kosmetyczce, która jednak zapewniała powódkę o prawidłowości wykonywanych czynności. Następnego dnia twarz powódki była mocna zaczerwieniona, ale w salonie kosmetycznym w dalszym ciągu zapewniano powódkę o naturalności tej reakcji.
Dalsze jednak nasilenie dolegliwości spowodowało, że powódka udała się do lekarza, u którego zdiagnozowano poparzenie chemiczne twarzy. W konsekwencji wpłynęło to na stan psychiczny powódki, młodej kobiety i zmusiło ja do podjęcia specjalistycznego leczenia. W rozpatrywanej sprawie Sąd uznał, że roszczenia powódki są częściowo uzasadnione. Roszczenie powódki uzasadnione zostało treścią art. 444 § 1 kc, i 445 § 1 kc. W tej sprawie zasadniczo nie była sporna odpowiedzialność ubezpieczyciela i przebieg zabiegu, ale sporna między stronami była wysokość roszczeń. Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia wziął pod uwagę, że samo zdarzenie wywołujące szkodę było dla powódki bolesne, nie tylko w momencie wykonywania zabiegu, lecz również w dalszym okresie oraz późniejszej kuracji służącej usunięciu blizn. Sąd uznał, ze cierpienia fizyczne były potęgowane przez doznania psychiczne, związane z tym, że poparzenie wystąpiło na twarzy, najbardziej zdaniem sądu „wyeksponowanej części ciała człowieka”. Sąd wziął pod uwagę, że powódka była młodą kobietą, przywiązującą dużą wagę do swojego wyglądu, a także, że jest osobą, która w pracy spotyka się z klientami. Sąd wziął pod uwagę, że powódka ograniczała swoje kontakty towarzyskie oraz aktywność fizyczną. W ocenie Sądu na rozmiar doznanych cierpień wpłynęło również to, że zabieg został wykonany w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym.

 

Uświadomiona zgoda przy zabiegu kosmetycznym.

Drugim z powołanych wyroków dotyczących mikrodermabrazji jest Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - XVI Wydział Cywilny z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie XVI C 1384/15 (Legalis, Nietezowany). Uwaga – na dzień 17 listopada w miejscu publikacji sentencji wyroku - http://orzeczenia.mokotow.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505200008003_XVI_C_001384_2015_Uz_2017-01-20_001 widnieje informacja, że wyrok jest nieprawomocny.

Powódka w sprawie rozpoznawanej w w/w procesie wniosła o zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z wadliwego wykonania zabiegu oraz niepoinformowania poszkodowanej o możliwych skutkach i powikłaniach zamierzonego zabiegu oraz zażądała zwrotu wydatków poniesionych na leczenie, zwrotu kosztów wykonania zabiegu medycyny estetycznej. Powódka wniosła też o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość. Powódka skierowała swoje roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie do strony pozwanej, będącej ubezpieczycielem właściciela kliniki, w której pracowała osoba, która wykonywała zabieg. Sąd ustalił, że powódka przeszła w klinice zabieg mikrodermabrazji. Zabieg przeprowadziła pracownica kliniki, która m.in. nie poinformowała w sposób jasny o przebiegu zabiegu i możliwych powikłaniach, w związku z tym nie uzyskano świadomej zgody na zabieg. Sąd ustalił również, że przed przystąpieniem do zabiegu powódka nie była badana przez lekarza, ani też przez lekarza nie była kwalifikowana do zabiegu. W wyniku zabiegu powódka doznała oparzeń skóry twarzy. Występujący w sprawie biegły oraz inne dowody przekonały Sąd, że „zabiegi: mikrodermabrazji korundowej z lekkim oczyszczaniem manualnym oraz peelingu kwasem migdałowym o stężeniu 40 % wykonane osobno są zabiegami bezpiecznymi i każdy z osobna należy do działających stosunkowo powierzchownie. Połączenie tych dwóch zabiegów tzn. wykonanie ich jeden po drugi, jest możliwe, ale wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem wystąpienia powikłań pod postacią oparzenia chemicznego, o czym musi być poinformowana osoba, która ma być im poddana i musi wyrazić zgodę na takie ryzyko. Przed wykonaniem przedmiotowych zabiegów konieczne jest przeprowadzenie wywiadu, badania oraz kwalifikacji przez lekarza.”. Sąd korzystał z opinii biegłego z zakresu medycyny estetycznej. Poza rozważaniami Sądu co do charakteru odpowiedzialności (kontraktowa lub kontraktowa), odpowiedzialność za cudze czyny, istotne były rozważania dotyczące bezprawności zabiegu. Sąd przyjął, że nie był to zabieg stricte medyczny mający na celu ratowanie zdrowia i życia pacjenta, lecz był to zabieg kosmetyczny. Warto jednakże zacytować dalszą cześć uzasadnienie, w której Sąd wskazał, co następuje:
„W ocenie Sądu nie zmienia to jednakże oceny, iż mając na uwadze sposób przeprowadzania zabiegu, tj. ingerencję substancją chemiczną w naskórek powódki, poprzedzone działaniem polegającym w istocie na jego starciu, zabieg ten należało traktować jako zabieg medyczny z punktu widzenia w/w ustawy. […]. Tak także zabieg ten ocenił biegły. Jednocześnie zauważyć należy, że poddanie zabiegów kosmetycznych pod reżimy ustawy o zawodzie lekarza jest powszechnie akceptowane w judykaturze (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 665/11, Legalis nr 739271, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 2/07, Legalis nr 117857).”
W tym fragmencie Sąd odwołuje się do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Po rozważaniach dotyczących uświadomionej zgody, Sąd uznał, że zachowanie pracownicy wykonującej zabiegi należy uznać za bezprawne, gdyż nie uzyskała ona uświadomionej zgody od pacjentki. W dalszej części uzasadnienia Sąd poświęca wiele miejsca obowiązkom dowodowym w tym względzie (uzyskanie zgody) oraz obowiązkom co do należytej staranności przeprowadzenia zabiegu.
Ważne Sąd również ustalenia i rozważania dotyczące wykonywania zabiegu przez osobę nie posiadającą wykształcenia medycznego. Warto też zacytować odpowiedni fragment uzasadnienia, w którym Sąd wskazał, że
„trzeba odróżnić fakt posiadania uprawnień do przeprowadzania zabiegu, co podniosła strona pozwana, od uprawnieninia do kwalifikowania na zabieg, co przy tym zabiegu wymagało konsultacji lekarskiej.”
W rozpatrywanej sprawie Sad przyjął winę pozwanego i zasądził m.in. zadośćuczynienie, przy wymierzaniu wysokości, którego wziął pod uwagę w szczególności to, że powódka nie doznała długotrwałego ani trwałego uszczerbku na zdrowiu (fizyczne następstwa oparzenia ustąpiły po okresie ok miesiąca) – co uzasadniało mniejszą wysokość niż żądana, a także m.in. wpływające na zadośćuczynienie ból, strach, konieczność wyłączenia się z życia towarzyskiego w okresie wakacyjnym, skutki psychiczne i to, że poparzenie dotknęło młodej kobiety, jaką jest powódka, i dotyczyło newralgicznego miejsca jakim jest twarz.

 

Adwokat Katowice - Łukasz Witański - Strona oficjalna kancelarii

 

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Witańskiego z Katowic, świadczy pomoc prawną również na odległość na terenie całej Polski, w razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.

Znajdź nas na FB: Adwokat Katowice Łukasz Witański i wystaw LIKE jeżeli post okazał się przydatny. Pokaże to czy post był ciekawy i czy kontynuować tę tematykę.

 

Artykuł dotyczący - Nieudany zabieg depilacji laserowej

 

This article discusses beauty salon treatment negligence claims.

Atom

Napędza Nibbleblog